Woorden

(2012)

Woorden kunnen kwetsen
En gaan soms veel te snel
Ze kunnen veel kapot maken
Dat weet ik nu al wel

Woorden kunnen helen
En in de juiste zin
Kunnen ze herstellen
Wat ik vermelde in 't begin

Woorden kunnen troosten
En bij de ergste pijn
Net het gene wezen
Wat nodig blijkt te zijn

Woorden kunnen veel
Kies ze zorgvuldig uit
Denk dus voor je spreekt
Dat is mijn besluit